Cennik

LOTY ZAPOZNAWCZE – NA PREZENT 🙂

Loty zapoznawcze samolotem

 • Cessna 152:
  220 zł / 15 minut</ br>
  370 zł / 30 minut</ br>
  600 zł / 1 godzina
 • SportStar RTC:
  240 zł / 15 minut</ br>
  400 zł / 30 minut</ br>
  700 zł / 1 godzina

Loty zapoznawcze szybowcem

 • Opłata za lot zapoznawczy:
  200 zł do 10 min (każda następna min. 2 zł)

W celu umówienia lotu prosimy o kontakt z dyrektorem Aeroklubu:
Dyrektor – Kamil Kaszkur
tel.: +48 791 002 278
e-mail: dyrektor@aeroklub.slupsk.pl

 

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE SAMOLOTÓW W AEROKLUBIE SŁUPSKIM W 2021 ROKU

I. Loty samolotowe

 1. Samolot CESSNA C-152 za 1 godzinę lotu (z paliwem):
  • 450 zł dla członków zwyczajnych AS z licencją PPL(A), LAPL(A);
  • 500 zł dla członków stowarzyszonych z licencją PPL(A), LAPL(A);
  • 580 zł dla osób z innych ośrodków.
 2. Samolot SPORTSTAR RTC za 1 godzinę lotu (z paliwem)
  • 450 zł dla członków zwyczajnych AS z licencją PPL(A), LAPL(A);
  • 530 zł dla członków stowarzyszonych AS z licencją PPL(A), LAPL(A);
  • 650 zł dla osób z innych ośrodków.
 3. Opłata za instruktora samolotowego: 100 zł

II. Szkolenia samolotowe PPL(A)

 • Kurs teoretyczny: 1700 zł
 • Cessna kurs praktyczny 45h: 26100 zł (580zł / 1h)
 • SportStar RTC 45h: 29700 zł (660 zł / 1h)
 • Książka pilota samolotowego: 130 zł

III. Szkolenia samolotowe LAPL(A)

 • Kurs teoretyczny 1700 zł
 • Cessna Kurs praktyczny 30h: 17400 zł (580 zł / 1h)
 • SportStar RTC 30h: 19800 zł

IV. Inne szkolenia

 • VFR Noc teoria – LAPL(A), PPL(A): 300 zł;
 • VFR Noc praktyka – LAPL(A), PPL(A): 3200 zł;
 • IPS (Indywidualny Program Szkolenia): 400 zł;
 • KWT: 50 zł.

 

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE SZYBOWCÓW W AEROKLUBIE SŁUPSKIM W 2021 ROKU

I. Loty szybowcowe

 1. Opłata za 1 godzinę użytkowania szybowca:
  • 90 zł – członkowie zwyczajni AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej *;
  • 110 zł – członkowie stowarzyszeni AS, Którzy dokonali opłaty rozruchowej;
  • 150 zł – członkowie zwyczajni i stowarzyszeni AS, którzy nie dokonali opłaty rozruchowej;
  • 180 zł – pozostałe osoby;
  • 3500 zł – loty bez limitu godzinowego **.

  * Opłata rozruchowa wynosi 1.600 zł, jest bezzwrotna, uzależniona od wcześniej opłaconych składek członkowskich oraz jest do wykorzystania w lotach w sezonie 2021. Niewykorzystany czas nie przechodzi na kolejny sezon. Istnieje możliwość jej rozłożenia na raty (I rata: 800 zł – płatna do końca lutego; II rata: 800 zł – płatna do końca kwietnia).
  ** Osoba wnosząca opłatę rozruchową lub w opcji bez limitu godzinowego, zyskuje prawo do darmowego korzystania ze spadochronu i loggera oraz prawo do rozliczenia opłat na koniec sezonu szybowcowego.

 2. Opłata za start za wyciągarką
  • 30 zł członkowie AS;
  • 40 zł pozostałe osoby.

  Osoby obsługujące wyciągarkę mają możliwość rozliczenia wykonanych ciągów w lotach (po 5,- za ciąg)

 3. Opłata za instruktora szybowcowego: 90 zł / 1h.
  UWAGA: w ramach wyżej podanych cen Aeroklub zapewnia kierownika lotów, przygotowane szybowce, jak też sprawną wyciągarkę i samochód do ciągania liny, organizacja lotów, wyciągnięcie i schowanie szybowców, obsługa wyciągarki i samochodu do ciągania liny są sprawą organizacyjną zainteresowanych.

II. Szkolenia szybowcowe

 • opłata za kurs teoretyczny: 800 zł;
 • opłata za kurs praktyczny za wyciągarką (60 lotów): 3500 zł;
 • opłata za każdy następny lot za wyciągarką: 50 zł;
 • opłata za kurs praktyczny VIP za wyciągarką (60 lotów): 6000 zł;
 • opłata za każdy następny lot VIP za wyciągarką: 80 zł;
 • opłata za kurs praktyczny za samolotem – do uzgodnienia
 • IPS (Indywidualny Program Szkolenia): 400 zł;
 • KWT: 50 zł.

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY AEROKLUBU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU

I. Opłaty za korzystanie z infrastruktury:

 1. Hangarowanie statku powietrznego do 1,0 t MTOW:
  • 80 zł / doba;
  • 500 zł / miesiąc;
  • 5500 zł – opłata roczna / jednorazowa / płatna do końca marca 2021 roku.
 2. Hangarowanie szybowca/wiatrakowca/motolotni, itp:
  • 200 zł / miesiąc;
  • 100 zł / miesiąc – w przypadku zdemontowania szybowca.
 3. Hangarowanie pozostałych statków powietrznych według ustaleń z Dyrektorem – nie mniej niż 100 zł / doba, 600 zł / miesiąc.
 4. Płyta postojowa: 50 zł / doba.
 5. Obsługa statku powietrznego spoza AS:
  • przed hangarem: 50 zł / doba;
  • w hangarze: 100 zł / doba.
 6. Komercyjne korzystanie z pasa startowego:
  • lądowanie: 50 zł.
 7. Szkolenia moto/para/lotniowe: 200 zł / od osoby szkolonej.
 8. Modele latające / drony:
  • członkowie AS – bez opłat;
  • pozostałe osoby: 20 zł/dzień.
 9. Hostel:
  • członkowie AS: 30 zł/doba;
  • pozostałe osoby: 80 zł/doba.
 10. Wypożyczenie przyczepy szybowcowej – tylko członkowie AS: 40 zł / 1 dzień.
 11. Wypożyczenie spadochronu: 20zł / 1 dzień (tylko dla członków AS).
 12. Wypożyczenie loggera: 20 zł / 1 dzień (tylko dla członków AS).
 13. Wszystkie pozostały, w tym imprezy, sale, zbiornik paliwa itp. według indywidualnych ustaleń z Dyrektorem.
 14. Opłata za pisemne upomnienie dla osoby zalegającej w płatnościach wobec AS z jakiegokolwiek tytułu: 30 zł

II. Opłaty za użytkowanie szybowców oraz korzystanie z infrastruktury AS uiszczane są z góry przed lotami, przed rozpoczęciem hangarowania, przed rozpoczęciem obsługi statku powietrznego, przed noclegiem.

Członkowie AS, osoby uprawnione do dopuszczenia do lotów, posiadające dostęp do hangaru, hostelu itp. są odpowiedzialne za uprzednie sprawdzenie uiszczenia opłaty z góry przed umożliwieniem skorzystania z mienia Aeroklubu.