Cennik

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY SZKOŁY AEROKLUBU SŁUPSKIEGO ORAZ SZKOLENIA W SZKOLE AEROKLUBU SŁUPSKIEGO W 2018 ROKU

 

Cennik lotów i szkoleń samolotowych w 2018 r.

I. Loty samolotowe

samolot CESSNA C-150/ C-152 za 1 godzinę lotu (z paliwem) dla członków zwyczajnych AS z licencją PPL(A),LAPL(A) 450,00 zł
dla członków stowarzyszonych AS z licencją PPL(A),LAPLA(A) 480,00 zł
dla osób z innych ośrodków 580,00 zł
opłata za instruktora samolotowego 1 godzina 90,00 zł
lot zapoznawczy-widokowy 15 min; 200,00 zł
30 min; 350,00 zł
1 godz. 600,00 zł

w/w ceny zawierają 23% podatek VAT

II. Szkolenia samolotowe PPL(A)

kurs teoretyczny 1 500,00 zł
kurs praktyczny Cessna 150/152 godzina lotu w ramach szkolenia samolotowego 540,00 zł
cały kurs 45h 24 300,00 zł

III. Szkolenia samolotowe LAPL(A)

kurs teoretyczny 1 500,00 zł
kurs praktyczny Cessna 150/152 godzina lotu w ramach szkolenia samolotowego 540,00 zł
cały kurs 30h 16 200,00 zł

IV. Inne szkolenia

VFR Noc teoria – LAPL(A), PPL(A) 250,00 zł
VFR Noc praktyka – LAPL(A), PPL(A) 2 700,00 zł
IPS (indywidualny program szkolenia) 200,00 zł
KWT 50,00 zł

w/w ceny zawierają 23% podatek VAT

Cennik szkoleń szybowcowych w 2018 r.

I. Szkolenia szybowcowe

kurs teoretyczny 700,00 zł
kurs praktyczny za wyciągarką (60 lotów) 3 500,00 zł
każdy następny lot za wyciągarką 50,00 zł
kurs praktyczny VIP za wyciągarką (60 lotów) 5 500,00 zł
każdy następny lot VIP za wyciągarką 80,00 zł
kurs praktyczny za samolotem do uzgodnienia

II. Inne szkolenia

IPS (Indywidualny Program Szkolenia) 200,00 zł
KWT 50,00 zł

 

Cennik lotów szybowcowych w 2018 r.

I. Loty szybowcowe

opłata za 1 godzinę użytkowania szybowca jednomiejscowego członkowie sekcji szybowcowej AS*; 50,00 zł
członkowie zwyczajni AS*; 60,00 zł
członkowie stowarzyszeni AS*; 70,00 zł
pozostałe osoby*. 80,00 zł
* osoby uczące się/studiujące (do 26 roku życia) zniżka – 20%
opłata za 1 godzinę użytkowania szybowca dwumiejscowego członkowie sekcji szybowcowej AS*; 60,00 zł
członkowie zwyczajni AS*; 70,00 zł
członkowie stowarzyszeni AS*; 80,00 zł
pozostałe osoby*. 90,00 zł
* osoby uczące się/studiujące (do 26 roku życia) zniżka – 20%
opłata za instruktora szybowcowego 1 godzina 60,00 zł
opłata za start za wyciągarką członkowie sekcji szybowcowej AS; 25,00 zł
członkowie zwyczajni i stowarzyszeni AS; 30,00 zł
pozostałe osoby; 35,00 zł
opłata za lot zapoznawczy do 10 min. 150,00 zł
– każda następna minuta 2,00 zł

UWAGA: W ramach wyżej podanych cen, Aeroklub zapewnia kierownika lotów, przygotowane szybowce, wyciągarkę i samochód do ciągania liny. Organizacja lotów, wyciągnięcie i schowanie szybowców, obsługa wyciągarki i samochodu do ciągania liny są sprawą organizacyjną osób zainteresowanych.

Cennik za hangarowanie i noclegi w 2018 r.

hangar statek powietrzny do 1,0 t MTOW za dobę; 75,00 zł
hangar statek powietrzny do 1,0 t MTOW za miesiąc; 500,00 zł
hangar statek powietrzny do 1,0 t MTOW opłata jednorazowa za okres od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 – pod warunkiem jej uiszczenia w całości do 31.03.2018 roku; 4 400,00 zł
hangar szybowiec / motolotnia zł/miesiąc; 200,00 zł
hangar szybowiec/motolotnia- złożony zł/miesiąc; 100,00 zł
hangar pozostałe statki powietrzne według ustaleń z Dyrektorem nie mniej niż 100 zł/doba, 600 zł/miesiąc;
płyta postojowa zł/noc; 50,00 zł
udostępnienie miejsca na obsługę statku powietrznego spoza AS przed hangarem zł/dzień; 50,00 zł
udostępnienie miejsca na obsługę statku powietrznego spoza AS w hangarze zł/dzień; 100,00 zł
korzystanie z pasa przez moto / para / lotniarzy: członkowie zwyczajni i stowarzyszeni bez opłat
osoby, które nie są członkami Aeroklubu – za dzień; 25,00 zł
szkolenia moto /para / lotniowe: 100zł/osoba wyszkolona;
modele latające / drony: członkowie zwyczajni i stowarzyszeni – bez opłat;
osoby, które nie są członkami Aeroklubu – 10 zł/dzień; 10,00 zł
hostel: członkowie zwyczajni i stowarzyszeni – 30 zł/pokój/doba; 30,00 zł
osoby, które nie są członkami Aeroklubu – 50 zł/pokój/doba; 50,00 zł
udostępnienie terenu pod namiot/przyczepę kampingową zł/doba; 35,00 zł

Wszystkie pozostałe, w tym szkolenia, imprezy, sale, zbiornik paliwa itp. według indywidualnych ustaleń z Dyrektorem.

III. Opłaty za korzystanie z infrastruktury uiszczane są z góry (przed lotami, przed rozpoczęciem hangarowania, przed rozpoczęciem obsługi statku powietrznego, przed noclegiem. Członkowie Aeroklubu, osoby uprawnione do dopuszczenia do lotów, posiadające dostęp do hangaru, hostelu itp. są odpowiedzialne za uprzednie sprawdzenie uiszczenia opłaty z góry przed umożliwieniem skorzystania z mienia Aeroklubu. Niewykorzystane opłaty za korzystanie z infrastruktury będą zwracane wyłącznie na żądanie zainteresowanego, złożone do końca roku kalendarzowego.