Cennik

Opłaty za użytkowanie samolotów w Aeroklubie Słupski w 2023 roku:

1. Członkowie Aeroklubu Słupskiego z licencją PPL(A), LAPL(A), CPL(A) – za 1 godzinę lotu (z paliwem):
 • Zwyczajni – 520 zł Cesna C-152 / SportStar RTC
 • Stowarzyszeni – 560 zł (Cesna C-152 / SportStar RTC)
2. Osoby spoza Aeroklubu Słupskiego z licencją PPL(A), LAPL(A), CPL(A) – za 1 godzinę lotu (z paliwem):
 • 620 zł – Cesna C-152
 • 640 zł – SportStar RTC
3. Opłata za instruktora samolotowego:
 • 110 zł/h
4. Budowa nalotu – pakiety:

5. Loty zapoznawcze:

6. Szkolenie samolotowe PPL(A)
 • Cessna C-152 kurs praktyczny 45h: 30 150 zł (670 zł/1h)
 • SportStar RTC kurs praktyczny 45h: 31 500 zł (700 zł/1h)
 • Kurs teoretyczny 1 900 zł (przy współpracy z ośrodkiem szkolenia ZONDA AERO)
7. Szkolenie samolotowe LAPL(A)
 • Cessna C-152 kurs praktyczny 30h: 20 100 zł (670 zł/1h)
 • SportStar RTC kurs praktyczny 30h: 21 000 zł (700 zł/1h)
 • Kurs teoretyczny 1 900 zł (przy współpracy z ośrodkiem szkolenia ZONDA AERO)
8. Inne szkolenia samolotowe
 • VFR noc teoria – LAPL(A): 400 zł
 • VFR noc praktyka LAPL(A), PPL(A): 3900 zł
 • IPS (Indywidualny program szkolenia): 400 zł
 • KWT: 50 zł

Opłaty za użytkowanie szybowców oraz korzystanie z infrastruktury Aeroklubu Słupskiego w 2023 roku:

I. Loty szybowcowe:

1. Opłata za 1 godzinę użytkowania szybowca:
 • 90 zł członkowie zwyczajni AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej
 • 120 zł członkowie stowarzyszeni AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej
 • 180 zł pozostałe osoby
 • 1600 zł opłata rozruchowa*
 • 3500 zł loty bez limitu godzinowego*

* UWAGA: opłata rozruchowa wynosi 1 600 zł, jest bezzwrotna, uzależniona od wcześniej opłaconych składek członkowskich oraz jest do wykorzystania w lotach. Istnieje możliwość jej rozłożenia na raty (I rata 800 zł – płatna do końca lutego; II rata 800 zł – płatna do końca kwietnia). Osoba wnosząca opłatę rozruchową lub w opcji bez limitu godzinowego, zyskuje prawo do darmowego korzystania ze spadochronu i loggera oraz prawo do rozliczenia opłat na koniec sezonu szybowcowego. W ramach opcji bez limitu godzinowego wyciągarka jest za darmo w przypadku lotu powyżej 1h, w przypadku lotu krótszego niż 1h jednorazowy hol według cennika.

2. Opłata za start za wyciągarką:
 • 35 zł w ramach opcji bez limitu godzinowego
 • 40 zł członkowie AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej
 • 45 zł członkowie AS, którzy nie dokonali opłaty rozruchowej oraz pozostałe osoby

*Osoby obsługujące wyciągarkę mają możliwość rozliczenia wykonanych ciągów w lotach (po 5 zł za ciąg)

3. Opłata za hol samolotowy:
 • dla wszystkich członków AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej oraz w ramach opcji bez limitu godzinowego 120 zł za 400m, 20 zł za każde następne 100m
 • dla wszystkich członków AS, którzy nie dokonali opłaty rozruchowej oraz dla pozostałych osób, 140 zł za 400m, 30 zł za każde następne 100m
4. Opłata za instruktora szybowcowego:
 • 100 zł/h

UWAGA: w ramach wyżej podanych cen Aeroklub zapewnia kierownika lotów, przygotowane szybowce, jak też sprawną wyciągarkę i samochód do ciągania liny. Organizacja lotów, wyciągnięcie i schowanie szybowców, obsługa wyciągarki i samochodu do ciągania liny są sprawą organizacyjną zainteresowanych.

5. Opłata za lot zapoznawczy: 220 zł do 10 min, każda następna min. 2 zł

II. Szkolenia szybowcowe

 • opłata za kurs teoretyczny – 900 zł
 • opłata za kurs praktyczny za wyciągarką (60 lotów) – 3 600 zł
 • opłata za każdy następny lot za wyciągarką 60 zł
 • opłata za kurs praktyczny VIP za wyciągarką (60 lotów) – 6 000 zł
 • opłata za każdy następny lot VIP za wyciągarką – 100 zł
 • opłata za kurs praktyczny za samolotem – do uzgodnienia
 • IPS (Indywidualny Program Szkolenia) – 400 zł
 • KWT – 50 zł

III. Opłaty za użytkowanie symulatora Aeroklubu Słupskiego w 2023 roku

1. Członkowie Aeroklubu Słupskiego:
 • Sesja 1h z instruktorem – 90 zł
 • Sesja 1h bez instruktora – 50 zł
2. Osoby spoza Aeroklubu Słupskiego (sesje odbywają się tylko w obecności instruktora):
 • klienci indywidualni – 100 zł/h
 • Grupy do 14 osób – 550 zł (czas trwania około 3h)
 • Grupy powyżej 14 osób – cena do ustalenia z dyrektorem Aeroklubu Słupskiego

IV. Opłaty za korzystanie z infrastruktury:

1. Hangarowanie statku powietrznego do 1,0 t MTOW:
 • 100 zł  – doba
 • 600 zł  – miesiąc
 • 6 700 zł – opłata roczna/jednorazowa – płatna do końca marca 2023 roku
2. Hangarowanie szybowca/wiatrakowca/motolotni, itp.:
 • 250 zł – miesiąc
 • 120 zł – miesiąc w przypadku zdemontowania szybowca
3. Hangarowanie pozostałych statków powietrznych według ustaleń z Dyrektorem:
 • nie mniej niż 100 zł/doba, 700 zł/miesiąc
4. Płyta postojowa :
 • 50 zł – doba
5. Obsługa statku powietrznego spoza AS:
 • przed hangarem – 50 zł/doba
 • w hangarze – 100 zł/doba
6. Komercyjne korzystnie z pasa startowego:
 • lądowanie 50 zł
7. Szkolenia moto/para/lotniowe
 • 10% od szkolenia
8. Modele latające/drony:
 • członkowie AS – bez opłat
 • pozostałe osoby – 20 zł/ dzień
9. Hostel:
 • członkowie AS – 30zł/doba
10. Wypożyczenie przyczepy szybowcowej – tylko członkowie AS – 50 zł/1 dzień
11.Wypożycznie spadochronu 20 zł/doba (tylko dla członków AS)
12. Wypożyczenie loggera 20zł/doba (tylko dla członków AS)
13. Wszystkie pozostałe, w tym imprezy, sale, zbiorniki paliwa itp. według indywidualnych ustaleń z Dyrektorem.
14. Opłata za pisemne upomnienie dla osoby zalegającej w płatnościach wobec AS z jakiegokolwiek tytułu – 30 zł

V. Opłaty za użytkowanie szybowców oraz korzystanie z infrastruktury AS uiszczane są z góry przed lotami, przed rozpoczęciem hangarowania, przed rozpoczęciem obsługi statku powietrznego, przed noclegiem.

Członkowie AS, osoby uprawnione do dopuszczenia do lotów, posiadające dostęp do hangaru, hostelu itp. są odpowiedzialne za uprzednie sprawdzenie uiszczenia opłat z góry przed umożliwieniem skorzystania z mienia Aeroklubu.