Cennik

OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE SZYBOWCÓW ORAZ KORZYSTANIE
Z INFRASTRUKTURY AEROKLUBU SŁUPSKIEGO W 2020 ROKU

I. Loty szybowcowe
a) opłata za 1 godzinę użytkowania szybowca

 • 60 zł członkowie AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej*;
 • 120 zł członkowie AS, którzy nie dokonali opłaty rozruchowej*;
 • 180 zł pozostałe osoby*;

* osoby uczące się /studiujące (do 26 roku życia) zniżka 20%

UWAGA: opłata rozruchowa wynosi 1.000 zł, jest bezzwrotna, uzależniona od wcześniej opłaconych składek członkowskich oraz jest do wykorzystania w lotach. Istnieje możliwość rozłożenia na raty (I rata 500 zł,¬ płatna do końca lutego; II rata 500 zł,¬ płatna do końca kwietnia). Osoba wnosząca opłatę zyskuje prawo do darmowego korzystania ze spadochronu i loggera oraz prawo do rozliczenia opłat na koniec sezonu szybowcowego.

b) opłata za start za wyciągarką

 • 30 zł członkowie AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej;
 • 35 zł członkowie AS, którzy nie dokonali opłaty rozruchowej
 • 40 zł pozostałe osoby

* osoby obsługujące wyciągarkę mają możliwość rozliczenia wykonanych ciągów w lotach (po 5,¬ za ciąg)

c) opłata za instruktora szybowcowego

 • 1 godzina 60 zł.

UWAGA: w ramach wyżej podanych cen Aeroklub zapewnia kierownika lotów, przygotowane szybowce, jak też sprawną wyciągarkę i samochód do ciągania liny, organizacja lotów, wyciągnięcie i schowanie szybowców, obsługa wyciągarki i samochodu do ciągania liny są sprawą organizacyjną zainteresowanych,

d) opłata za lot zapoznawczy

 • 180 zł do 10 min, każda następna min. 2 zł.

 

II. Szkolenia szybowcowe

 • opłata za kurs teoretyczny – 700 zł;
 • opłata za kurs praktyczny za wyciągarką (60 lotów) ­ – 3500 zł;
 • opłata za każdy następny lot za wyciągarką – 50 zł;
 • opłata za kurs praktyczny VIP za wyciągarką (60 lotów) – 5500 zł;
 • opłata za każdy następny lot VIP za wyciągarką – 80 zł;
 • opłata za kurs praktyczny za samolotem – do uzgodnienia
 • IPS (Indywidualny Program Szkolenia) – 300 zł;
 • KWT – 50 zł.

 

III. Hangarowanie ­ i noclegi
1) hangar statek powietrzny do 1,0 t MTOW:

 • 80 zł/doba;
 • 500 zł/miesiąc;
 • 5.500 zł – opłata roczna /jednorazowa lub ratalna/płatna do końca marca 2020 roku;
 • dla członków AS przyprowadzających statek powietrzny i podpisujących umowę na czas nieokreślony, znosi się opłatę za pierwszy miesiąc hangarowania. Opłacie podlega kolejny pełny miesiąc hangarowania;

2) hangar szybowiec / wiatrakowiec / motolotnia

 • 200 zł/miesiąc:
 • 100 zł/miesiąc w przypadku zdemontowania szybowca;

3) hangar pozostałe statki powietrzne według ustaleń z Dyrektorem – nie mniej niż 100 zł/doba, 600 zł/miesiąc;

4) płyta postojowa – 50 zł/doba;

5) obsługa statku powietrznego spoza AS

 • przed hangarem 50 zł/doba
 • w hangarze 100 zł/doba

6) korzystanie z pasa przez moto / para / lotniarzy:

 • członkowie AS – bez opłat;
 • pozostałe osoby – 50 zł/dzień;

7) szkolenia moto /para / lotniowe: 200 zł / osoba wyszkolona;

8) modele latające / drony:

 • członkowie AS – bez opłat;
 • pozostałe osoby – 10 zł/dzień;

9) hostel:

 • członkowie AS – 30 zł/doba;
 • pozostałe osoby – 50 zł/dzień;

10) wypożyczenie przyczepy szybowcowej

 • członkowie AS -­ 20 zł/1 dzień;
 • pozostałe osoby -­ 30 zł/1 dzień;

11) wypożyczenie spadochronu – 10zł/ 1 dzień (tylko dla członków AS)

12) wypożyczenie loggera – 10 zł/dzień (tylko dla członków AS);

13) wszystkie pozostałe, w tym imprezy, sale, zbiornik paliwa itp. według indywidualnych ustaleń z Dyrektorem.

14) opłata za pisemne upomnienie dla osoby zalegającej w płatnościach wobec AS z jakiegokolwiek tytułu: 30 zł.

IV. Opłaty za użytkowanie szybowców oraz korzystanie z infrastruktury AS uiszczane są z góry przed lotami, przed rozpoczęciem hangarowania, przed rozpoczęciem obsługi statku powietrznego, przed noclegiem.

Członkowie AS, osoby uprawnione do dopuszczenia do lotów, posiadające dostęp do hangaru, hostelu itp. są odpowiedzialne za uprzednie sprawdzenie uiszczenia opłaty z góry przed umożliwieniem skorzystania z mienia Aeroklubu.