KONKURS Szkolenie Szybowcowe 2019 !!!

KONKURS / szkolenie szybowcowe

Główna wygrana: dofinasowanie do szkolenia szybowcowego w wysokości 2.500,- dla każdej z 10 osób. 
Koszt jednostkowy szkolenia szybowcowego wynosi 4.200,-
Wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia: 3 vouchery na loty zapoznawcze szybowcowe

Masz skończone 15 lat?
Mieszkasz lub uczysz się w Słupsku?
Cieszysz się ogólnie dobrym staniem zdrowia?

15 kwietnia 2019 r. od godz. 9:00 do 15 maja 2019 r. do godz. 12:00
zaloguj się na stronie KONKURS  i rozwiąż krótki test z wiedzy ogólnej o lotnictwie i mieście Słupsk.
REGULAMIN Konkursu Szkolenie Szybowcowe 2019

Ogłoszenie wyników: 20 maja 2019r.
Po ogłoszeniu wyników odbędą się spotkania informacyjne z rodzicami zwycięzców konkursu. 

Zakres i przebieg badania wstępnego na 3 klasę
- Badania laboratoryjne
- EKG
- Audiogram, tympanometria
- Spirometria
- Badanie okulistyczne
- Badanie laryngologiczne
- Badanie neurologiczne
- Badanie psychologiczne
- Badanie przez lekarza orzecznika
- Wydanie orzeczenia 

Szkolenie szybowcowe: 22.06-31.07.2019r. 

Część teoretyczna:
Cykl wykładów poświęconych wiedzy lotniczej, w tym: aerodynamice, mechanice lotu, prawu i przepisom lotniczym, nawigacji, meteorologii, budowie i eksploatacji szybowców, budowie osprzętu, zasadach pilotażu szybowcowego, skokach spadochronowych, higienie lotniczej.

Część praktyczna:
Szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone na dwumiejscowym szybowcu SZD-9 Bocian lub SZD-50 Puchacz. Program szkolenia zawiera m.in.: lot po prostej, naukę zakrętów, naukę lądowania, budowę kręgu nadlotniskowego, sytuacje niebezpieczne podczas startu, loty sprawdzające, loty samodzielne. 

Szkolenie zakończymy egzaminem wewnętrznym.
W trakcie szkolenia przewidziane są spotkania integracyjne z pilotami 28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz członkami Akrobacyjnej Kadry Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
Po szkoleniu we wrześniu 2019r. możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zawodach na Celność Lądowania.
Projekt jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie - "Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku".