1procent

Szanowni Państwo!
Zachęcamy sympatyków Aeroklubu Słupskiego oraz osoby w nim zrzeszone do przekazania 1 procenta podatku za pośrednictwem federacji sportów lotniczych Aeroklub Polski (ona ma status Organizacji Pożytku Publicznego, a Aeroklub Słupski jest jej członkiem). Aeroklub Polski 80% kwoty wpłaty przekaże pod koniec roku na konto Aeroklubu Słupskiego. Ta różnica 20% to koszty obsługi.

Jak to technicznie zrobić?
Wystarczy w zeznaniu podatkowym w polu “wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisać numer KRS: 0000122672, następnie wpisać wyliczoną kwotę, którą chcemy przekazać, oraz w polu “Cel szczegółowy 1%” wpisać “Aeroklub Słupski”.

Na co Aeroklub Słupski przeznaczy te pieniądze?
Będziemy mogli za Wasze wpłaty poprawić jakość lotniska Krępa, zmodernizować sprzęt, pomóc młodym, zdolnym lotnikom-sportowcom. Postaramy się jak najlepiej spożytkować Waszą darowiznę. To dla aeroklubu duże wsparcie. Lotnisko Aeroklubu Słupskiego jest jedynym lotniskiem Pomorza Środkowego. Jesteśmy przekonani, że lotnisko sprzyja turystom do odwiedzenia naszego regionu drogą lotniczą.

Wspieraj naszych lotników, pomóż im rozwinąć skrzydła!

Poniżej wyjaśnienia i szczegółowe informacje techniczne na temat przekazania 1% Aeroklubowi Słupskiemu za pośrednictwem konta naszej federacji -Aeroklub Polski.

1% krok po kroku

W zależności od rodzaju zeznania podatkowego, jakie wypełniasz:
PIT-37 – rubryki: 131-135
PIT-36 – rubryki: 310-314
PIT-36L – rubryki: 95-99
PIT-38 – rubryki: 58-62
PIT-39 – rubryki: 51-55
PIT-28 – rubryki: 125-129
W odpowiednią rubrykę wpisz numer Aeroklubu Polskiego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 0000122672.
W komórce “Wnioskowana kwota”, wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% ze swojego podatku.
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
W rubryce “cel szczegółowy”, wpisz “AEROKLUB SŁUPSKI”.
Podatnik wyraża zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie. Można podać dodatkowe informacje ułatwiające kontakt (telefon mail). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).
Poniżej przykładowo wypełniony PIT-37
Następnie należy złożyć zeznanie i zapłacić podatek.
Urząd Skarbowy przekaże na konto federacji Aeroklub Polski właściwe kwoty, do końca lipca 2015 roku, potrącając koszty przelewu. Natomiast szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane przez Urząd Skarbowy do końca października 2015 roku. Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale 2015 roku, przekaże Aeroklubowi Słupskiemu wpłacone kwoty.

Pamiętaj, iż 80% przekazanej przez Ciebie kwoty trafi na konto Aeroklubu Słupskiego. Reszta posłuży na sfinansowanie obsługi tego systemu.

Nr konta bankowego OPP: 49 2030 0045 1110 0000 0253 1990

Przekazanie 1% nic nie kosztuje.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom za pomoc okazaną Aeroklubowi Słupskiemu.

Dziękujemy!