Sekcja Paralotniowa przy Aeroklubie Słupskim serdecznie zaprasza na wspólne latanie na wszystkich typach paralotni, w termice i na klifach, z napędem i swobodnie (bez silnika). Chcemy latać na jak największe odległości i zarażać tą piękną pasją podobnych nam zapaleńców. Nasza sekcja jest jeszcze niewielka, ale zgrana i otwarta na nowych pilotów i tych, którzy nimi dopiero pragną zostać. Chcemy się rozwijać, bo paralotniarstwo to kwintesencja latania swobodnego. Latanie to nasza pasja.

Daj się unieść i dołącz do nas!!!

_

Nasz cel:

  • promowanie sportu paralotniowego,
  • bezpieczeństwo i kultura latania,
  • rozwój latania przelotowego,
  • podnoszenie własnych umiejętności i wspieranie młodych stażem pilotów,
  • organizacja imprez integrujących środowisko lotnicze.
_

Szkolenia

W Aeroklubie Słupskim można wziąć udział w szkoleniach paralotniowych do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni PGP wszystkich typów. Szkolenie przebiega dwuetapowo. Na I Etapie szkolenia uczeń-pilot wykonuje minimum 20 samodzielnych lotów na paralotni. Uczy się budowy i przygotowania paralotni do lotu, prawidłowego startu, lotu i lądowania w wyznaczonym miejscu. Poznaje przepisy lotnicze i inne ważne zagadnienia niezbędne do bezpiecznego latania.
Na II Etapie szkolenia doskonali zdobytą technikę pilotażu i wiedzę, wykonuje min. 10 samodzielnych lotów z dodatkowymi elementami. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego kandydat na pilota kierowany jest na egzamin państwowy […] i może latać samodzielnie.
Osoby chcące latać z napędem plecakowym lub na tzw. trajkach paralotniowych powinny nauczyć się najpierw latania swobodnego a następnie podejmować próby latania z silnikiem.
Szkoleniami zajmuje się instruktor Waldemar Janiszewski (Aquila Paralotnie)

_

Wymagania do szkolenia:

• ukończona Szkoła Podstawowa
• wiek- minimum 15 lat (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych)
• oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym latanie na paralotniach lub ważne prawo jazdy (nie wymaga się lotniczych badań lekarskich)
Istnieje również możliwość lotów jako pasażer na paralotni dwumiejscowej. Lot w tandemie dostarcza niesamowitych wrażeń bez konieczności wcześniejszego szkolenia. Wystarczy ogólna dobra sprawność fizyczna i chęci.

_

O terenie:

Teren Powiatu Słupskiego dzięki dużym kontrastom termicznym, braku przeszkód terenowych i aktywnych stref przestrzeni powietrznej umożliwiają wykonywanie dalekich przelotów termicznych oraz silnikowych. Ziemia Słupska, klify nadmorskie, Dolina Słupi i Kaszuby to jedne z najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski. Przeloty do Ustki czy Rowów z lądowaniem na plaży dostarczają niezapomnianych, wspaniałych wrażeń, zapadających w pamięć na zawsze.

W Aeroklubie Słupskim wykonujemy hole z wykorzystaniem dwubębnowej wyciągarki stacjonarnej, umożliwiającej sprawne, bezpieczne starty na wszystkie kierunki wiatru. W dobrych warunkach na „długim” pasie lżejsi piloci osiągają wysokość holu do 650m.