Cennik

Opłaty za użytkowanie samolotów w Aeroklubie Słupski w 2022 roku:

1. Członkowie Aeroklubu Słupskiego z licencją PPL(A), LAPL(A), CPL(A) – za 1 godzinę lotu (z paliwem):
 • Zwyczajni – 480 zł Cesna C-152 / SportStar RTC
 • Stowarzyszeni – 530 zł (Cesna C-152 / SportStar RTC)
2. Osoby spoza Aeroklubu Słupskiego z licencją PPL(A), LAPL(A), CPL(A) – za 1 godzinę lotu (z paliwem):
 • 580 zł – Cesna C-152
 • 610 zł – SportStar RTC
3. Opłata za instruktora samolotowego:
 • 100 zł/h
4. Budowa nalotu – pakiety:

5. Loty zapoznawcze:

 

6. Szkolenie samolotowe PPL(A)
 • Kurs teoretyczny 1 900 zł
 • Cessna C-152 kurs praktyczny 45h: 27 900 zł (620 zł/1h)
 • SportStar RTC kurs praktyczny 45h: 29 700 zł (660 zł/1h)
7. Szkolenie samolotowe LAPL(A)
 • Kurs teoretyczny 1 845 zł
 • Cessna C-152 kurs praktyczny 30h: 18 600 zł (620 zł/1h)
 • SportStar RTC kurs praktyczny 19 800 zł (660 zł/1h)
8. Inne szkolenia samolotowe
 • VFR noc teoria – LAPL(A): 300 zł
 • VFR noc praktyka LAPL(A), PPL(A): 3500 zł
 • IPS (Indywidualny program szkolenia): 400 zł
 • KWT: 50 zł

Opłaty za użytkowanie szybowców oraz korzystanie z infrastruktury Aeroklubu Słupskiego w 2022 roku:

I. Loty szybowcowe:

1. Opłata za 1 godzinę użytkowania szybowca:
 • 90 zł członkowie zwyczajni AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej
 • 110 zł członkowie stowarzyszeni AS, którzy dokonali opłaty rozruchowej
 • 150 zł członkowie zwyczajni i stowarzyszeni AS, którzy nie dokonali opłaty rozruchowej
 • 180 zł pozostałe osoby
 • 3500 zł loty bez limitu godzinowego

* UWAGA: opłata rozruchowa wynosi 1 600 zł, jest bezzwrotna, uzależniona od wcześniej opłaconych składek członkowskich oraz jest do wykorzystania w lotach. Istnieje możliwość jej rozłożenia na raty (I rata 800 zł – płatna do końca lutego; II rata 800 zł – płatna do końca kwietnia). Osoba wnosząca opłatę rozruchową lub w opcji bez limitu godzinowego, zyskuje prawo do darmowego korzystania ze spadochronu i loggera oraz prawo do rozliczenia opłat na koniec sezonu szybowcowego.

2. Opłata za start za wyciągarką:
 • 35 zł członkowie AS
 • 45 zł pozostałe osoby

*Osoby obsługujące wyciągarkę mają możliwość rozliczenia wykonanych ciągów w lotach (po 5 zł za ciąg)

3. Opłata za instruktora szybowcowego:
 • 90 zł/h

UWAGA: w ramach wyżej podanych cen Aeroklub zapewnia kierownika lotów, przygotowane szybowce, jak też sprawną wyciągarkę i samochód do ciągania liny. Organizacja lotów, wyciągnięcie i schowanie szybowców, obsługa wyciągarki i samochodu do ciągania liny są sprawą organizacyjną zainteresowanych.

II. Szkolenia szybowcowe

 • opłata za kurs teoretyczny – 900 zł
 • opłata za kurs praktyczny za wyciągarką (60 lotów) – 3 600 zł
 • opłata za każdy następny lot za wyciągarką 60 zł
 • opłata za kurs praktyczny VIP za wyciągarką (60 lotów) – 6 000 zł
 • opłata za każdy następny lot VIP za wyciągarką – 100 zł
 • opłata za kurs praktyczny za samolotem – do uzgodnienia
 • IPS (Indywidualny Program Szkolenia) – 400 zł
 • KWT – 50 zł

III. Opłaty za korzystanie z infrastruktury:

1. Hangarowanie statku powietrznego do 1,0 t MTOW:
 • 100 zł  – doba
 • 500 zł  – miesiąc
 • 5 500 zł – opłata roczna/jednorazowa – płatna do końca marca 2022 roku
2. Hangarowanie szybowca/wiatrakowca/motolotni, itp.:
 • 200 zł – miesiąc
 • 100 zł – miesiąc w przypadku zdemontowania szybowca
3. Hangarowanie pozostałych statków powietrznych według ustaleń z Dyrektorem:
 • nie mniej niż 100 zł/doba, 600 zł/miesiąc
4. Płyta postojowa :
 • 50 zł – doba
5. Obsługa statku powietrznego spoza AS:
 • przed hangarem – 50 zł/doba
 • w hangarze – 100 zł/doba
6. Komercyjne korzystnie z pasa startowego:
 • lądowanie 50 zł
7. Szkolenia moto/para/lotniowe
 • w trakcie ustalania
8. Modele latające/drony:
 • członkowie AS – bez opłat
 • pozostałe osoby – 20 zł/ dzień
9. Hostel:
 • członkowie AS – 30zł/doba
 • pozostałe osoby – 80zł/doba
10. Wypożyczenie przyczepy szybowcowej – tylko członkowie AS – 40 zł/dzień
11.Wypożycznie spadochronu 20 zł/dzień (tylko dla członków AS)
12. Wypożyczenie loggera 20zł/dzień (tylko dla członków AS)
13. Wszystkie pozostałe, w tym imprezy, sale, zbiorniki paliwa itp. według indywidualnych ustaleń z Dyrektorem.
14. Opłata za pisemne upomnienie dla osoby zalegającej w płatnościach wobec AS z jakiegokolwiek tytułu – 30 zł

IV. Opłaty za użytkowanie szybowców oraz korzystanie z infrastruktury AS uiszczane są z góry przed lotami, przed rozpoczęciem hangarowania, przed rozpoczęciem obsługi statku powietrznego, przed noclegiem.

Członkowie AS, osoby uprawnione do dopuszczenia do lotów, posiadające dostęp do hangaru, hostelu itp. są odpowiedzialne za uprzednie sprawdzenie uiszczenia opłat z góry przed umożliwieniem skorzystania z mienia Aeroklubu.