Otwarte zawody szybowcowe na celność lądowania 2021

Zawody odbędą się w dniu 09.10.2021 lub 10.10.2021 (w zależności od warunków atmosferycznych) od godziny 10:00 na terenie lotniska Aeroklubu Słupskiego w Krępie Słupskiej

 

REGULAMIN ZAWODÓW SZYBOWCOWYCH
NA CELNOŚĆ LĄDOWANIA 2021

 • Wpisowe dla wszystkich uczestników zawodów wynosi 70,00 zł (2 loty do konkurencji i catering);
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres mailowy dyrektor@aeroklub.slupsk.pl lub telefonicznie/SMS-em na numer +48 791 002 278 w terminie do 07.10.2021r., oraz wpłacenie wpisowego gotówką lub przelewem najpóźniej w dniu zawodów;
 • Miejscem rozgrywania jest lotnisko Krępa Słupska (EPSK);
 • W zawodach udział biorą instruktorzy, piloci i uczniowie-piloci;
 • Wszystkie loty odbywają się z instruktorem lub doświadczonym pilotem „bezpiecznikiem” w tylnej kabinie;
 • Obowiązują dwie kolejki lądowań konkursowych;
 • W zawodach używany będzie szybowiec SZD-50-3 Puchacz, start za wyciągarką szybowcową;
 • W czasie lotu zabronione są ślizgi i inne niebezpieczne manewry, które będą skutkować dyskwalifikacją, lądowanie musi być zgodne z instrukcją użytkowania szybowca;
 • Kolejkę startową ustala się wg kolejności zgłoszeń. Nieobecność zawodnika na starcie przed lotem powoduje przesunięcie zawodnika na koniec kolejki;
 • Lądowanie będzie oceniane (mierzone) taśmą mierniczą od wyznaczonej linii centralnej do dziobu szybowca. Pod uwagę brana jest wartość bezwzględna (np. zatrzymanie się metr przed lub za linią będzie oceniane tak samo);
 • Za dotknięcie ziemi dowolną częścią szybowca przed dolnym ogranicznikiem naliczane będzie 50m karnych.
 • Zawody wygrywa zawodnik, u którego suma odległości uzyskanych w dwóch kolejkach lądowań będzie najmniejsza.
 • W przypadku takiej samej odległości uzyskanej za pierwsze trzy miejsca, przez więcej niż jednego zawodnika nastąpi dogrywka między nimi;
 • Komisję sędziowską (trzy osoby) powołuje HT Aeroklubu Słupskiego;
 • Sprawy nieujęte przez regulamin rozstrzyga osoba kierująca lotami wraz z wybranymi reprezentantami zawodników (tzw. jury, trzy osoby);

UWAGA !!! W przypadku bardzo dużej liczby uczestników organizator może podjąć decyzję o zakończeniu zawodów po przeprowadzeniu tylko jednej kolejki lotów!