Holówka na 2018 już jest

Holówka na seson 2018 zawitała na naszym aeroklubowym lotnisku.